<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional //EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"> <head> <!--[if gte mso 9]> <xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> <o:PixelsPerInch>96</o:PixelsPerInch> </o:OfficeDocumentSettings> </xml> <![endif]--> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <meta name="x-apple-disable-message-reformatting"> <!--[if !mso]><!--><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"><!--<![endif]--> <title>0nsanl1k iin k1rm1z1 alarm: 0klim krizi</title> <style type="text/css"> table, td { color: #000000; } a { color: #000000; text-decoration: underline; } @media only screen and (min-width: 640px) { .u-row { width: 620px !important; } .u-row .u-col { vertical-align: top; } .u-row .u-col-100 { width: 620px !important; } } @media (max-width: 640px) { .u-row-container { max-width: 100% !important; padding-left: 0px !important; padding-right: 0px !important; } .u-row .u-col { min-width: 320px !important; max-width: 100% !important; display: block !important; } .u-row { width: calc(100% - 40px) !important; } .u-col { width: 100% !important; } .u-col > div { margin: 0 auto; } } body { margin: 0; padding: 0; } table, tr, td { vertical-align: top; border-collapse: collapse; } p { margin: 0; } .ie-container table, .mso-container table { table-layout: fixed; } * { line-height: inherit; } a[x-apple-data-detectors='true'] { color: inherit !important; text-decoration: none !important; } </style> </head> <body class="clean-body" style="margin: 0;padding: 0;-webkit-text-size-adjust: 100%;background-color: #ffffff;color: #000000"> <!--[if IE]><div class="ie-container"><![endif]--> <!--[if mso]><div class="mso-container"><![endif]--> <table style="border-collapse: collapse;table-layout: fixed;border-spacing: 0;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;vertical-align: top;min-width: 320px;Margin: 0 auto;background-color: #ffffff;width:100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr style="vertical-align: top"> <td style="word-break: break-word;border-collapse: collapse !important;vertical-align: top"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td align="center" style="background-color: #ffffff;"><![endif]--> <div class="u-row-container" style="padding: 0px;background-color: #ffffff"> <div class="u-row" style="Margin: 0 auto;min-width: 320px;max-width: 620px;overflow-wrap: break-word;word-wrap: break-word;word-break: break-word;background-color: #ffffff;"> <div style="border-collapse: collapse;display: table;width: 100%;background-color: transparent;"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: #ffffff;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: #ffffff;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100" style="max-width: 320px;min-width: 620px;display: table-cell;vertical-align: top;"> <div style="width: 100% !important;"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;"><!--<![endif]--> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td style="padding-right: 0px;padding-left: 0px;" align="center"> <img align="center" border="0" src="https://s3.amazonaws.com/unroll-images-production/projects%2F5505%2F1611693311678-dgk-banner-hareketli-01.jpg" alt="Image" title="Image" style="outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;clear: both;display: inline-block !important;border: none;height: auto;float: none;width: 100%;max-width: 600px;" width="600"/> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td style="padding-right: 0px;padding-left: 0px;" align="center"> <img align="center" border="0" src="https://s3.amazonaws.com/unroll-images-production/projects%2F5505%2F1632908773404-Bulten_eylul.png" alt="" title="" style="outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;clear: both;display: inline-block !important;border: none;height: auto;float: none;width: 100%;max-width: 600px;" width="600"/> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <div style="color: #34495e; line-height: 140%; text-align: center; word-wrap: break-word;"> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;"><strong><span style="font-size: 20px; line-height: 28px;">0nsanl1k i&ccedil;in k1rm1z1 alarm: 0klim krizi </span></strong></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <div style="line-height: 170%; text-align: left; word-wrap: break-word;"> <p style="font-size: 14px; line-height: 170%;">>@ Kurakl1k(=% Kontrol edilemeyen yang1nlar <* A_1r1 hava olaylar1...</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 170%;">&nbsp;</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 170%;">Uzun zamand1r konu_ulan iklim krizinin etkileri art1k yak1c1 bir g&uuml;ndem olarak yan1 ba_1m1zda. Uzmanlara g&ouml;re a_1r1 s1caklar, su k1tl11, kurakl1k, yang1na m&uuml;sait hava ko_ullar1 ve seller &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki y1llarda katlanarak artacak.</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 170%;">&nbsp;</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 170%;">0klim krizi bug&uuml;n&uuml;m&uuml;z&uuml; ve yar1n1m1z1 tehdit ederken, ge&ccedil;tiimiz ay yay1nlanan Birle_mi_ Milletler (BM) b&uuml;nyesindeki&nbsp; H&uuml;k&uuml;metleraras1 0klim Dei_iklii Paneli'nin (IPCC) son raporunda insanl11n iklim &uuml;zerindeki zararl1 etkisinin "ger&ccedil;ek" olduu vurgulan1rken insan eylemlerinin gezegenimize geri d&ouml;n&uuml;_&uuml; olmayacak _ekilde dei_iklikler yapt11 belirtildi. Bununla birlikte uzmanlar al1nacak &ouml;nlemlerle dei_imlerin bir k1sm1n1n durdurulabileceini veya yava_lat1labileceini s&ouml;yl&uuml;yor.</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 170%;">&nbsp;</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 170%;">Hepimizi etkileyen ve ba_ta devletler, h&uuml;k&uuml;metler ve _irketler olmak &uuml;zere herkese sorumluluk y&uuml;kleyen bu sorun &uuml;zerine daha fazla d&uuml;_&uuml;nmek i&ccedil;in &uuml;&ccedil; ayda bir yay1nlanan b&uuml;ltenimizin bu say1s1n1 iklim krizine ay1rd1k.</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 170%;">&nbsp;</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 170%;">0lginizi &ccedil;ekmesi dileiyle,</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 170%;">Aral1k ay1nda g&ouml;r&uuml;_mek &uuml;zere, <br />&nbsp;</p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container" style="padding: 0px;background-color: transparent"> <div class="u-row" style="Margin: 0 auto;min-width: 320px;max-width: 620px;overflow-wrap: break-word;word-wrap: break-word;word-break: break-word;background-color: transparent;"> <div style="border-collapse: collapse;display: table;width: 100%;background-color: transparent;"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: transparent;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: transparent;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="background-color: #ffffff;width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100" style="max-width: 320px;min-width: 620px;display: table-cell;vertical-align: top;"> <div style="background-color: #ffffff;width: 100% !important;"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;"><!--<![endif]--> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td style="padding-right: 0px;padding-left: 0px;" align="center"> <img align="center" border="0" src="https://s3.amazonaws.com/unroll-images-production/projects%2F5505%2F1632812745083-1+%283%29.png" alt="" title="" style="outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;clear: both;display: inline-block !important;border: none;height: auto;float: none;width: 100%;max-width: 600px;" width="600"/> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <div style="line-height: 170%; text-align: left; word-wrap: break-word;"> <ul> <li style="font-size: 14px; line-height: 23.8px;">Cumhurba_kan1 Recep Tayyip Erdoan, 21 Eyl&uuml;l'de New York'ta d&uuml;zenlenen BM Genel Kurulu'nda yapt11 konu_mada, Paris 0klim Anla_mas1'n1 onaylayarak anla_maya taraf olacaklar1n1 duyurdu. Peki, <strong>Paris 0klim Anla_mas1 Nedir</strong>? <span style="color: #ba372a; font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><a style="color: #ba372a;" href="https://wwftr.awsassets.panda.org/downloads/10_soruda_paris_anlamas_web.pdf" target="_blank" rel="noopener">Buradan okuyabilirsiniz.</a></span></li> <li style="font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><span style="color: #000000; font-size: 14px; line-height: 23.8px;">Birle_mi_ Milletler belgelerinde "0nsanl1k i&ccedil;in k1rm1z1 alarm" olarak nitelendirilen iklim dei_iklii &nbsp;uzmanlara g&ouml;re acil ad1m at1lmas1 gereken bir "kriz" halini ald1. <strong>BBC T&uuml;rk&ccedil;e,</strong> ya_ad11m1z <span style="color: #ba372a; font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><a style="color: #ba372a;" href="https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-58161113" target="_blank" rel="noopener">ik<span style="font-size: 14px; line-height: 23.8px;">lim krizini ve ilgili politikalar1 anlamak i&ccedil;in bilmeniz gereken 15 temel kavram1 bir araya getirdi.</span></a></span></span></li> <li style="font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><span style="color: #000000; font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><span style="font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><span style="font-size: 14px; line-height: 23.8px;">&Uuml;lkeler ard1 ard1na iklim dei_iklii konusunda harekete ge&ccedil;me s&ouml;z&uuml; veriyor. Ancak harekete ge&ccedil;menin yeterli olmad11n1 s&ouml;yleyenlerin dikkat &ccedil;ektii bir konu var: 0klim adaleti. Giderek daha s1k duyduumuz talebi <strong>DW T&uuml;rk&ccedil;e</strong> <span style="color: #ba372a; font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><a style="color: #ba372a;" href="https://www.youtube.com/watch?v=zR0JUWpd9_4" target="_blank" rel="noopener">bir video ile anlat1yor.</a></span></span></span></span></li> <li style="font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><span style="color: #000000; font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><span style="font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><span style="font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><span style="font-size: 14px; line-height: 23.8px;">0klim krizi ile birlikte duymaya ba_lad11m1z kavramlardan biri de adil d&ouml;n&uuml;_&uuml;m. Kavram hakk1nda bilgi edinmek isterseniz <strong>0klim Haber</strong>'in haz1rlad11 <span style="color: #ba372a; font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><a style="color: #ba372a;" href="https://www.iklimhaber.org/donusumun-adil-olabilmesi-icin-tum-taraflar-isbirligi-icerisinde-olmali/" target="_blank" rel="noopener">r&ouml;portaj1 okuyabilirsiniz.</a></span></span></span></span></span></li> </ul> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td style="padding-right: 0px;padding-left: 0px;" align="center"> <img align="center" border="0" src="https://s3.amazonaws.com/unroll-images-production/projects%2F5505%2F1632780373631-1+%282%29.png" alt="" title="" style="outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;clear: both;display: inline-block !important;border: none;height: auto;float: none;width: 100%;max-width: 600px;" width="600"/> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <div style="line-height: 170%; text-align: left; word-wrap: break-word;"> <ul> <li style="font-size: 14px; line-height: 23.8px;">Paris 0klim Anla_mas1&rsquo;na 2016 y1l1nda imza atan T&uuml;rkiye, 5 y1ll1k bir gecikmeden sonra anla_may1 onaylayarak s&uuml;reci tamamlayaca1n1 a&ccedil;1klad1. <strong>Peki, anla_may1&nbsp; onaylamak yeterli mi?</strong> Ekosfer Dernei Y&ouml;netim Kurulu &Uuml;yesi &Ouml;zg&uuml;r G&uuml;rb&uuml;z <span style="color: #ba372a; font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><a style="color: #ba372a;" href="https://dogayaguckat.org/2021/09/27/paris-anlasmasi-ve-iklim-krizi/" target="_blank" rel="noopener">yazd1.</a></span></li> <li style="font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><span style="color: #000000; font-size: 14px; line-height: 23.8px;">K&uuml;resel iklim krizi son y1llarda bir&ccedil;ok corafyada &ccedil;ok farkl1 doa olaylar1 ile &ldquo;Geldim ve b&ouml;yle giderseniz sizleyim&rdquo; diyor. Yang1n ekolojisi ile ilgili &ccedil;al1_malar yapan uzman biyolog G&ouml;khan Ergan iklim krizinin yang1nlarla ili_kisini ve buna kar_1 neler yapabileceimizi <span style="color: #ba372a; font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><a style="color: #ba372a;" href="https://dogayaguckat.org/2021/09/29/iklim-krizi-geldim-ve-boyle-giderseniz-sizleyim/" target="_blank" rel="noopener">yazd1.</a></span></span></li> <li style="font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><strong>Avrupa 0klim Eylem A1&rsquo;n1n ( CAN Europe)</strong> haz1rlad11 adil d&ouml;n&uuml;_&uuml;m i&ccedil;in vizyon belgesinin T&uuml;rk&ccedil;esi<span style="color: #ba372a; font-size: 14px; line-height: 23.8px;"> <a style="color: #ba372a;" href="https://caneurope.org/content/uploads/2021/05/Turkish-VISION-DOCUMENT_Just-Transition_May2021.pdf" target="_blank" rel="noopener">yay1mland1.</a></span><span style="color: #ba372a; font-size: 14px; line-height: 23.8px;">&nbsp;<span style="color: #000000; font-size: 14px; line-height: 23.8px;">Adil d&ouml;n&uuml;_&uuml;m vizyon belgesi ve ortaya koyduu ilkeler, gezegenin s1n1rlar1na sayg1 duyulan s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir, adil, esnek, e_itlik&ccedil;i bir toplum i&ccedil;in b&uuml;t&uuml;nsel bir yakla_1m &ouml;nermeyi hedefliyor. </span></span></li> <li style="font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><span style="color: #ba372a; font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><span style="color: #000000; font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><strong>Ye_il D&uuml;_&uuml;nce Dernei </strong>Avrupa Komisyonu taraf1ndan kaleme al1nan ve 2019 y1l1nda &ccedil;ar1s1n1 yapt11 <span style="color: #ba372a; font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><a style="color: #ba372a;" href="https://www.yesildusunce.org/avrupa-yesil-mutabakati-turkce-cevirisi-yayinlandi/" target="_blank" rel="noopener">Avrupa Ye_il Mutabakat1&rsquo;n1 T&uuml;rk&ccedil;e&rsquo;ye &ccedil;evirdi.</a></span></span></span></li> <li style="font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><span style="color: #000000; font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><strong>350.0rg</strong>, 2019 y1l1nda Boazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi&rsquo;nde ger&ccedil;ekle_en 0klim 0&ccedil;in Biz Var1z deklarasyonuna imza atan ve iklim krizine kar_1 somut ad1mlar atmay1 taahh&uuml;t eden 24 yerel y&ouml;netimi mercek alt1na alan <span style="color: #ba372a; font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><a style="color: #ba372a;" href="https://iklimicinkentler.org/iklim-icin-kentler-izleme-degerlendirme-raporu-yayinlandi/" target="_blank" rel="noopener">&ldquo;0klim 0&ccedil;in Kentler: 0zleme &amp; Deerlendirme Raporu&rdquo;nu <span style="font-size: 14px; line-height: 23.8px;">yay1mlad1.</span></a></span></span></li> <li style="font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><span style="color: #000000; font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><span style="color: #ba372a; font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><span style="font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><span style="color: #000000; font-size: 14px; line-height: 23.8px;">0klim krizinin bir kenti nas1l etkileyeceini ve bireyler olarak neler yapabileceimizi Antakya Doa Sanat ve Turizm Dernei Ba_kan1 Biyolog Dr. Samim Kay1k&ccedil;1 <span style="color: #ba372a; font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><a style="color: #ba372a;" href="https://dogayaguckat.org/2021/09/28/hatay-ve-iklim-degisikliginin-olasi-etkileri/" target="_blank" rel="noopener">anlat1yor.</a></span></span></span></span></span></li> <li style="font-size: 14px; line-height: 23.8px;"> <p style="font-size: 14px; line-height: 170%;"><strong>TBMM&rsquo;nin iklim dei_iklii ara_t1ran komisyonu</strong>, taslak raporunu <span style="color: #ba372a; font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><a style="color: #ba372a;" href="https://www.iklimhaber.org/tbmm-raporu-yuzyilin-son-ceyreginde-turkiyede-sicakliklar-6-dereceye-kadar-artabilir/" target="_blank" rel="noopener">tamamlad1.</a></span> Rapora g&ouml;re, T&uuml;rkiye'de y&uuml;zy1l1n son &ccedil;eyreinde (2071-2099) yaz aylar1nda s1cakl1klar 6 dereceye kadar artabilir. Ya1_ miktarlar1nda ise ayn1 d&ouml;nemde y&uuml;zde 60'l1k azalmalar g&ouml;r&uuml;lebilir.</p> </li> <li style="font-size: 14px; line-height: 23.8px;">H&uuml;k&uuml;metler, iklim kriziyle m&uuml;cadelede yeni d&uuml;zenlemelere ihtiya&ccedil; duyuyor. Bu kapsamdaki &ccedil;&ouml;z&uuml;mler aras1nda iklim yasalar1 &ouml;ne &ccedil;1k1yor. 0klim Haber, <strong>T&uuml;rkiye&rsquo;de nas1l bir iklim yasas1na ihtiya&ccedil; duyulduunu</strong> bu alanda &ccedil;al1_malar ger&ccedil;ekle_tiren <span style="color: #ba372a; font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><a style="color: #ba372a;" href="https://www.iklimhaber.org/turkiyenin-nasil-bir-iklim-yasasina-ihtiyaci-var/" target="_blank" rel="noopener">uzmanlarla konu_tu.</a></span></li> <li style="font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><span style="color: #000000; font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><strong>BM H&uuml;k&uuml;metleraras1 0klim Dei_iklii Paneli'nin (IPCC) Alt1nc1 Deerlendirme Raporu</strong>&nbsp; Austos ay1nda a&ccedil;1kland1. Raporda be_ farkl1 emisyon senaryosu incelenirken, senaryolar1n hepsinde k&uuml;resel 1s1nman1n end&uuml;stri &ouml;ncesi d&ouml;neme k1yasla 1,5 derece artaca1 <span style="color: #ba372a; font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><a style="color: #ba372a;" href="https://yesilgazete.org/tum-dunyanin-merakla-bekledigi-ipcc-raporu-aciklandi/" target="_blank" rel="noopener">belirtiliyor.</a></span></span></li> </ul> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td style="padding-right: 0px;padding-left: 0px;" align="center"> <img align="center" border="0" src="https://s3.amazonaws.com/unroll-images-production/projects%2F5505%2F1632780125935-1+%281%29.png" alt="" title="" style="outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;clear: both;display: inline-block !important;border: none;height: auto;float: none;width: 100%;max-width: 600px;" width="600"/> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <div style="line-height: 170%; text-align: left; word-wrap: break-word;"> <ul> <li style="font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><strong>Zonguldak&rsquo;ta adil d&ouml;n&uuml;_&uuml;m kampanyas1 </strong>ba_latan <strong>Greenpeace Akdeniz</strong>, k&ouml;m&uuml;rl&uuml; termik santrallerden kaynakl1 hava kirlilii nedeniyle &ccedil;ok ciddi sal1k sorunlar1 ya_anan _ehir i&ccedil;in ba_ka bir hayat1n m&uuml;mk&uuml;n olduunu s&ouml;yl&uuml;yor. &nbsp;Zonguldak i&ccedil;in adil d&ouml;n&uuml;_&uuml;m kampanyas1n1 <span style="color: #ba372a; font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><a style="color: #ba372a;" href="https://act.greenpeace.org/page/84881/petition/1?locale=tr-TR" target="_blank" rel="noopener">buradan&nbsp; imzalayabilir</a></span>, kampanya bas1n b&uuml;ltenini <span style="color: #ba372a; font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><a style="color: #ba372a;" href="https://m.bianet.org/bianet/kent/246971-greenpeace-ten-zonguldak-icin-imza-kampanyasi" target="_blank" rel="noopener">buradan okuyabilirsiniz.</a></span></li> <li style="font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><span style="color: #000000; font-size: 14px; line-height: 23.8px;">Adana Yumurtal1k Sug&ouml;z&uuml; kumsal1nda yap1lmas1 planlanan <strong>Hunutlu K&ouml;m&uuml;rl&uuml; Termik Santrali t&uuml;m canl1lar1n sal11n1 tehdit ediyor.</strong> 2022'de a&ccedil;1lmas1 planlanan santralin iptali i&ccedil;in Dou Akdeniz &Ccedil;evre Platformu'nun <strong>#KaplumbaaK&ouml;m&uuml;rSevmez </strong>diyerek y&uuml;r&uuml;tt&uuml;&uuml; kampanyaya buradan <span style="color: #ba372a; font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><a style="color: #ba372a;" href="https://www.change.org/p/deniz-kaplumba%C4%9Falar%C4%B1-yuvalama-kumsal%C4%B1nda-termik-santral-in%C5%9Faat%C4%B1na-yer-yok-kaplumba%C4%9Fak%C3%B6m%C3%BCrsevmez-emineerdogan-murat-kurum-csbgovtr-tcenerji-fatih-donmez?utm_source=share_petition&amp;utm_medium=custom_url&amp;recruited_by_id=ea9919e0-a3e2-11ea-88fd-df49a397c1ee" target="_blank" rel="noopener">imza verebilirsiniz.</a></span></span></li> <li style="font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><span style="color: #000000; font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><span style="font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><span style="font-size: 14px; line-height: 23.8px;">0klim i&ccedil;in okul grevlerine &ccedil;1kan &ouml;rencilerin olu_turduu <strong>Youth for Climate T&uuml;rkiye (0klim i&ccedil;in Gen&ccedil;ler)</strong> hareketinde yer alan gen&ccedil; iklim aktivistleri iklim krizinin okul m&uuml;fredat1na eklenmesi &ccedil;ar1s1yla imza kampanyas1 y&uuml;r&uuml;t&uuml;yor. <strong>#Okuldaiklim&ouml;ret</strong> slogan1yla ba_lat1lan ka</span></span><span style="font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><span style="font-size: 14px; line-height: 23.8px;">mpanyay1 <span style="color: #ba372a; font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><a style="color: #ba372a;" href="https://www.change.org/p/iklim-krizi-m%C3%BCfredata-eklensin-okuldaiklimogret-tcmeb?utm_content=cl_sharecopy_29476900_tr-TR%3A0&amp;recruiter=1181945894&amp;utm_source=share_petition&amp;utm_medium=copylink&amp;utm_campaign=share_petition&amp;utm_term=7d86976c90614fb8b53d4fee339f8371" target="_blank" rel="noopener">buradan imzalayabilirsiniz.</a></span></span></span></span></li> </ul> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td style="padding-right: 0px;padding-left: 0px;" align="center"> <img align="center" border="0" src="https://s3.amazonaws.com/unroll-images-production/projects%2F5505%2F1632814806251-1+%284%29.png" alt="" title="" style="outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;clear: both;display: inline-block !important;border: none;height: auto;float: none;width: 100%;max-width: 600px;" width="600"/> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <div style="line-height: 170%; text-align: left; word-wrap: break-word;"> <p style="font-size: 14px; line-height: 170%;">0klim krizi her ge&ccedil;en g&uuml;n derinle_irken her ne kadar karamsar bir tablo ile kar_1 kar_1ya olduumuzu d&uuml;_&uuml;nsek de tabloyu dei_tirmek bizim elimizde. D&uuml;nyan1n pek &ccedil;ok &uuml;lkesinde iklim aktivistleri ba_ta olmak &uuml;zere &ccedil;e_itli sivil yap1lanmalar krizle m&uuml;cadele i&ccedil;in &ccedil;ok say1da ve &ccedil;e_itli &ccedil;al1_ma y&uuml;r&uuml;t&uuml;yor. Biz de bu b&uuml;ltenimizde T&uuml;rkiye'den iki &ccedil;al1_may1 tan1tmak istedik. </p> <ul> <li style="font-size: 14px; line-height: 23.8px;">K1y1 Ege&rsquo;de iklim olaylar1ndan etkilenen _ehirlerde iklim krizi ile m&uuml;cadeleyi aktif hale getirmeyi planlayan ve &ccedil;ok akt&ouml;rl&uuml; bir yap1lanma olan <strong>K1y1 Ege 0klim A1</strong>'n1 yak1ndan tan1mak isterseniz haz1rlad11m1z r&ouml;portaj1 <span style="color: #ba372a; font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><a style="color: #ba372a;" href="https://dogayaguckat.org/2021/09/27/2306/" target="_blank" rel="noopener">buradan okuyabilirsiniz.</a></span></li> <li style="font-size: 14px; line-height: 23.8px;"> <p style="font-size: 14px; line-height: 170%;"><strong>0klime Diren&ccedil;li Tar1m A1 Projesi,</strong> iklim dei_ikliinin tar1ma etkisi konusunda bilgi ve deneyimlerin bir araya getirilmesini, tar1m1n iklim dei_ikliine uyumuna y&ouml;nelik uygulamalar1n payla_1ld11 bir platform kurulmas1n1 ve platformun g&uuml;ncel tutulmas1 i&ccedil;in i&ccedil;erik salayacak bir sivil toplum a1 olu_turmay1 ama&ccedil;l1yor. Tar1m ve G1da Etii Dernei (TARGET) ve Konya &Ouml;nder &Ccedil;ift&ccedil;i Dernei (KOCD) ortakl11nda Doa Koruma Merkezi Vakf1 taraf1ndan y&uuml;r&uuml;t&uuml;len projeyi <span style="color: #ba372a; font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><a style="color: #ba372a;" href="https://twitter.com/IklimTarim?s=20" target="_blank" rel="noopener">Twitter</a>, <a style="color: #ba372a;" href="https://www.facebook.com/groups/iklimtarim/" target="_blank" rel="noopener">Facebook</a> <span style="color: #000000; font-size: 14px; line-height: 23.8px;">ve</span> <a style="color: #ba372a;" href="https://www.instagram.com/iklimedirenclitarim/" target="_blank" rel="noopener">Instagram</a></span> &uuml;zerinden takip edebilirsiniz.&nbsp;</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 170%;">&nbsp;</p> </li> </ul> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td style="padding-right: 0px;padding-left: 0px;" align="center"> <img align="center" border="0" src="https://s3.amazonaws.com/unroll-images-production/projects%2F5505%2F1632780076239-1.png" alt="" title="" style="outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;clear: both;display: inline-block !important;border: none;height: auto;float: none;width: 100%;max-width: 600px;" width="600"/> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <div style="line-height: 170%; text-align: left; word-wrap: break-word;"> <p style="font-size: 14px; line-height: 170%;">Doaya G&uuml;&ccedil; Kat olarak koronavir&uuml;s salg1n1n1n t&uuml;m d&uuml;nyay1 etkiledii g&uuml;nlerde yola &ccedil;1km1_, pandemi ko_ullar1 nedeniyle uzun s&uuml;re &ccedil;al1_malar1m1z1 ertelemek zorunda kalm1_ ve &ccedil;evre alan1nda &ccedil;al1_an &ouml;rg&uuml;tlerle yan yana gelememi_tik. Ancak hem pandemi ko_ullar1n1n g&ouml;rece yava_lamas1n1 hem de a_1laman1n yayg1nla_mas1n1 f1rsat bilerek &nbsp;y&uuml;z y&uuml;ze bulu_malar1 ger&ccedil;ekle_tirmeye ba_lad1k.</p> <ul> <li style="font-size: 14px; line-height: 23.8px;">0lk olarak Doaya G&uuml;&ccedil; Kat Projesi ortaklar1 olarak Doa Koruma ile ilgili Mevcut Komisyonlar ve STK&rsquo;lar1n Rol&uuml; Toplant1s1nda bulu_tuk. 0ki g&uuml;n s&uuml;ren toplant1da &ccedil;evre/ doa koruma alan1nda &ccedil;al1_an sivil toplum kurulu_lar1n1n kat1labilecei kat1l1m mekanizmalar1 <span style="color: #ba372a; font-size: 14px; line-height: 23.8px;"><a style="color: #ba372a;" href="https://dogayaguckat.org/2021/08/16/doga-koruma-ile-ilgili-mevcut-komisyonlar-ve-stklarin-rolu-toplantisi-duzenlendi/" target="_blank" rel="noopener">ele ald1k.</a></span></li> <li style="font-size: 14px; line-height: 23.8px;">0kinci bulu_mam1z1 ise bu ay i&ccedil;erisinde ger&ccedil;ekle_tirdik ve T&uuml;rkiye&rsquo;nin farkl1 kentlerinde &ccedil;evre/doa koruma alan1nda &ccedil;al1_an 46 sivil toplum kurulu_u olarak projemiz kapsam1nda Ankara&rsquo;da yan yana geldik. 0ki g&uuml;n s&uuml;ren toplant1da hem uygulamadaki sorunlar1 hem de &ccedil;&ouml;z&uuml;m &ouml;nerilerini <span style="color: #ba372a; line-height: 23.8px; font-size: 14px;"><a style="color: #ba372a;" href="https://dogayaguckat.org/2021/09/13/dogaya-guc-katmak-icin-26-ilden-46-stk-bir-araya-geldik/" target="_blank" rel="noopener">masaya yat1rd1k.</a></span></li> </ul> <p style="font-size: 14px; line-height: 170%;">Pandeminin yaratt11 iklimden, kapal1 halimizden uzakla_1p yeniden birlikte olmak, konu_mak, tart1_mak hepimize iyi geldi. Bu enerjiyi projemiz kapsam1nda kurulacak A &ccedil;al1_mas1na ta_1mak i&ccedil;in biz _imdiden &ccedil;al1_maya ba_lad1k. Kas1m ay1nda yapaca1m1z a kurulu_ &ccedil;al1_tay1nda STK olarak bizimle olmak isterseniz bize <span style="color: #ba372a; font-size: 14px; line-height: 23.8px;">dogayaguckat@gmail.com</span> adresinden ula_abilirsiniz. </p> <p style="font-size: 14px; line-height: 170%;">&nbsp;</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 170%;">&nbsp;</p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <table height="0px" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="border-collapse: collapse;table-layout: fixed;border-spacing: 0;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;vertical-align: top;border-top: 1px solid #BBBBBB;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%"> <tbody> <tr style="vertical-align: top"> <td style="word-break: break-word;border-collapse: collapse !important;vertical-align: top;font-size: 0px;line-height: 0px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%"> <span>&#160;</span> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <div style="color: #000000; line-height: 140%; text-align: left; word-wrap: break-word;"> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%; text-align: center;">Doaya G&uuml;&ccedil; Kat</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%; text-align: center;">K&uuml;lt&uuml;r Mahallesi Cemre Sokak</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%; text-align: center;">No:9 &Ccedil;ankaya- Ankara</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%; text-align: center;">(0312) 432 25 67 &nbsp;</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%; text-align: center;"><a href="mailto:info@dogayaguckat.org" target="_blank" rel="noopener">info@dogayaguckat.org</a></p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%; text-align: center;"><a href="https://dogayaguckat.org" target="_blank" rel="noopener">www.dogayaguckat.org</a></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <div align="center"> <div style="display: table; max-width:147px;"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="147" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="border-collapse:collapse;" align="center"><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="border-collapse:collapse; mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt; width:147px;"><tr><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 5px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="32" height="32" style="border-collapse: collapse;table-layout: fixed;border-spacing: 0;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;vertical-align: top;margin-right: 5px"> <tbody><tr style="vertical-align: top"><td align="left" valign="middle" style="word-break: break-word;border-collapse: collapse !important;vertical-align: top"> <a href="https://www.facebook.com/dogayaguckat1" title="Facebook" target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/facebook.png" alt="Facebook" title="Facebook" width="32" style="outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;clear: both;display: block !important;border: none;height: auto;float: none;max-width: 32px !important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 5px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="32" height="32" style="border-collapse: collapse;table-layout: fixed;border-spacing: 0;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;vertical-align: top;margin-right: 5px"> <tbody><tr style="vertical-align: top"><td align="left" valign="middle" style="word-break: break-word;border-collapse: collapse !important;vertical-align: top"> <a href="https://twitter.com/dogayaguckat" title="Twitter" target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/twitter.png" alt="Twitter" title="Twitter" width="32" style="outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;clear: both;display: block !important;border: none;height: auto;float: none;max-width: 32px !important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 5px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="32" height="32" style="border-collapse: collapse;table-layout: fixed;border-spacing: 0;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;vertical-align: top;margin-right: 5px"> <tbody><tr style="vertical-align: top"><td align="left" valign="middle" style="word-break: break-word;border-collapse: collapse !important;vertical-align: top"> <a href="https://api.whatsapp.com/send/?phone=905525815110&text&app_absent=0" title="WhatsApp" target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/whatsapp.png" alt="WhatsApp" title="WhatsApp" width="32" style="outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;clear: both;display: block !important;border: none;height: auto;float: none;max-width: 32px !important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 0px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="32" height="32" style="border-collapse: collapse;table-layout: fixed;border-spacing: 0;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;vertical-align: top;margin-right: 0px"> <tbody><tr style="vertical-align: top"><td align="left" valign="middle" style="word-break: break-word;border-collapse: collapse !important;vertical-align: top"> <a href="https://www.instagram.com/dogayaguckat/" title="Instagram" target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/instagram.png" alt="Instagram" title="Instagram" width="32" style="outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;clear: both;display: block !important;border: none;height: auto;float: none;max-width: 32px !important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td></tr></table><![endif]--> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if mso]></div><![endif]--> <!--[if IE]></div><![endif]--> </body> </html>