<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional //EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"> <head> <!--[if gte mso 9]> <xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> <o:PixelsPerInch>96</o:PixelsPerInch> </o:OfficeDocumentSettings> </xml> <![endif]--> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <meta name="x-apple-disable-message-reformatting"> <!--[if !mso]><!--><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"><!--<![endif]--> <title>Geleceimiz 0in Sulak Alanlar1 Birlikte Savunal1m</title> <style type="text/css"> @media only screen and (min-width: 640px) { .u-row { width: 620px !important; } .u-row .u-col { vertical-align: top; } .u-row .u-col-100 { width: 620px !important; } } @media (max-width: 640px) { .u-row-container { max-width: 100% !important; padding-left: 0px !important; padding-right: 0px !important; } .u-row .u-col { min-width: 320px !important; max-width: 100% !important; display: block !important; } .u-row { width: calc(100% - 40px) !important; } .u-col { width: 100% !important; } .u-col > div { margin: 0 auto; } } body { margin: 0; padding: 0; } table, tr, td { vertical-align: top; border-collapse: collapse; } p { margin: 0; } .ie-container table, .mso-container table { table-layout: fixed; } * { line-height: inherit; } a[x-apple-data-detectors='true'] { color: inherit !important; text-decoration: none !important; } table, td { color: #000000; } a { color: #000000; text-decoration: underline; } </style> </head> <body class="clean-body u_body" style="margin: 0;padding: 0;-webkit-text-size-adjust: 100%;background-color: #ffffff;color: #000000"> <!--[if IE]><div class="ie-container"><![endif]--> <!--[if mso]><div class="mso-container"><![endif]--> <table style="border-collapse: collapse;table-layout: fixed;border-spacing: 0;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;vertical-align: top;min-width: 320px;Margin: 0 auto;background-color: #ffffff;width:100%" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr style="vertical-align: top"> <td style="word-break: break-word;border-collapse: collapse !important;vertical-align: top"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td align="center" style="background-color: #ffffff;"><![endif]--> <div class="u-row-container" style="padding: 0px;background-color: #ffffff"> <div class="u-row" style="Margin: 0 auto;min-width: 320px;max-width: 620px;overflow-wrap: break-word;word-wrap: break-word;word-break: break-word;background-color: #ffffff;"> <div style="border-collapse: collapse;display: table;width: 100%;background-color: transparent;"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: #ffffff;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: #ffffff;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100" style="max-width: 320px;min-width: 620px;display: table-cell;vertical-align: top;"> <div style="width: 100% !important;"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;"><!--<![endif]--> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td style="padding-right: 0px;padding-left: 0px;" align="center"> <img align="center" border="0" src="https://s3.amazonaws.com/unroll-images-production/projects%2F5505%2F1611693311678-dgk-banner-hareketli-01.jpg" alt="Image" title="Image" style="outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;clear: both;display: inline-block !important;border: none;height: auto;float: none;width: 100%;max-width: 600px;" width="600"/> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <div style="color: #34495e; line-height: 140%; text-align: center; word-wrap: break-word;"> <p style="line-height: 140%; text-align: center; font-size: 14px;"><strong><span style="font-size: 26px; line-height: 36.4px;">Geleceimiz 0&ccedil;in Sulak Alanlar1 </span></strong></p> <p style="line-height: 140%; text-align: center; font-size: 14px;"><strong><span style="font-size: 26px; line-height: 36.4px;">Birlikte Savunal1m</span></strong></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container" style="padding: 0px;background-color: #ffffff"> <div class="u-row" style="Margin: 0 auto;min-width: 320px;max-width: 620px;overflow-wrap: break-word;word-wrap: break-word;word-break: break-word;background-color: #ffffff;"> <div style="border-collapse: collapse;display: table;width: 100%;background-color: transparent;"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: #ffffff;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: #ffffff;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100" style="max-width: 320px;min-width: 620px;display: table-cell;vertical-align: top;"> <div style="width: 100% !important;"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;"><!--<![endif]--> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td style="padding-right: 0px;padding-left: 0px;" align="center"> <img align="center" border="0" src="https://s3.amazonaws.com/unroll-images-production/projects%2F5505%2F1624971961881-Sulak_alanlar+%281%29.png" alt="Image" title="Image" style="outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;clear: both;display: inline-block !important;border: none;height: auto;float: none;width: 100%;max-width: 600px;" width="600"/> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <div style="line-height: 140%; text-align: center; word-wrap: break-word;"> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%; text-align: left;">Pek &ccedil;ok canl1 t&uuml;r&uuml; ile payla_t11m1z d&uuml;nyam1z1 giderek ya_anmaz hale getiriyor ve doal alanlar1m1z1 b&uuml;y&uuml;k bir h1zla kaybediyoruz. Ormanlar birer birer kesilip, denizler kirlenirken <br />gezegenimizin e_siz &ouml;zellikteki sulak alan ekosistemleri de giderek yok oluyor.</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%; text-align: left;"><br />Son 300 y1lda d&uuml;nyadaki sulak alanlar1n y&uuml;zde 87&rsquo;sini kaybettik. 1970&rsquo;ten bu yana ise sulak alanlar1n y&uuml;zde 35&rsquo;i yok oldu. T&uuml;rkiye'de de durum ne yaz1k ki k&ouml;t&uuml;... &Uuml;lkemiz yanl1_ su y&ouml;netimi ve politikalar nedeniyle son 70 y1lda sulak alanlar1n1n y&uuml;zde 60&rsquo;1ndan fazlas1n1 kaybetti. Suyun youn kullan1ld11 tar1m, madencilik ve sanayi faaliyetleri ba_ta olmak &uuml;zere ka&ccedil;ak su ve sulak alan kurutmalar1 y&uuml;z&uuml;nden T&uuml;rkiye ad1m ad1m felakete gidiyor. &Uuml;lkenin sulak alanlar1 ve su kaynaklar1 birer birer elden &ccedil;1k1yor.&nbsp;&nbsp;</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%; text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%; text-align: left;">Ancak zaman1m1z daral1yor... Hayat1m1z suyun varolu_una bal1 iken geleceimiz i&ccedil;in bu yanl1_a hep birlikte dur dememiz gerekiyor.&nbsp;Bir an &ouml;nce harekete ge&ccedil;meli, doal alanlar1m1z1 korumal1 ve bozulan alanlar1 restore etmeliyiz.&nbsp;</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%; text-align: left;"><br />Sulak alan ekosistemleri b&uuml;y&uuml;k bir kriz i&ccedil;indeyken, biz tam da bu nedenle &uuml;&ccedil; ayda bir yay1nlanan Doaya G&uuml;&ccedil; Kat b&uuml;lteninin &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; say1s1nda sulak alanlar1 oda1m1za almak istedik.</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%; text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%; text-align: left;">B&uuml;ltenimizde T&uuml;rkiye'nin su politikas1n1 konu ald11m1z r&ouml;portaj1 okuyabilir, yerelde &ccedil;al1_an sivil toplum kurulu_lar1 olarak &nbsp;b&ouml;lgenizdeki sulak alanlar1 korumak i&ccedil;in mahalli sulak alan komisyonlar1na nas1l kat1labileceinizi &ouml;renebilirsiniz.</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%; text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%; text-align: left;">Yine bu b&uuml;ltenimizde iki blog yaz1s1 da sizi bekliyor. Biri uzun y1llar sulak alanlar1n korunmas1 i&ccedil;in farkl1 pek &ccedil;ok &ccedil;al1_ma y&uuml;r&uuml;ten Sunay Demircan'1n yaz1s1. Demircan'1n sulak alan tart1_mas1n1n zihinlerimizde farkl1 bir noktaya deeceini d&uuml;_&uuml;n&uuml;yoruz.&nbsp; Bir dier blog yaz1m1z ise Bal1kesir Ak&ccedil;ay'dan... Kazda1 Doal ve K&uuml;lt&uuml;rel Varl1klar1 Koruma Dernei'nden Zeynep 0lhan yerel savunuculuk hikayesini yazd1. Ak&ccedil;ay Sulak Alan1n1 korumak i&ccedil;in verilen m&uuml;cadeleden hepimizin &ouml;renecei &ccedil;ok _ey var.</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%; text-align: left;"><br />B&uuml;ltenimizin ilginizi &ccedil;ekmesi dileiyle,</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%; text-align: left;">Eyl&uuml;l'de g&ouml;r&uuml;_mek &uuml;zere.</p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container" style="padding: 0px;background-color: #ffffff"> <div class="u-row" style="Margin: 0 auto;min-width: 320px;max-width: 620px;overflow-wrap: break-word;word-wrap: break-word;word-break: break-word;background-color: #ffffff;"> <div style="border-collapse: collapse;display: table;width: 100%;background-color: transparent;"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: #ffffff;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: #ffffff;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100" style="max-width: 320px;min-width: 620px;display: table-cell;vertical-align: top;"> <div style="width: 100% !important;"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;"><!--<![endif]--> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <table height="0px" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="border-collapse: collapse;table-layout: fixed;border-spacing: 0;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;vertical-align: top;border-top: 1px solid #BBBBBB;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%"> <tbody> <tr style="vertical-align: top"> <td style="word-break: break-word;border-collapse: collapse !important;vertical-align: top;font-size: 0px;line-height: 0px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%"> <span>&#160;</span> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td style="padding-right: 0px;padding-left: 0px;" align="center"> <a href="https://dogayaguckat.org/2021/06/29/su-krizi-sanilandan-cok-daha-buyuk-turkiye-su-fakiri-ulkeler-arasina-girmek-uzere/" target="_blank"> <img align="center" border="0" src="https://s3.amazonaws.com/unroll-images-production/projects%2F5505%2F1624954098341-1.png" alt="Image" title="Image" style="outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;clear: both;display: inline-block !important;border: none;height: auto;float: none;width: 100%;max-width: 600px;" width="600"/> </a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <h1 style="margin: 0px; color: #34495e; line-height: 140%; text-align: center; word-wrap: break-word; font-weight: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 22px;"> Su krizi san1landan &ccedil;ok daha b&uuml;y&uuml;k: T&uuml;rkiye su fakiri &uuml;lkeler aras1na girmek &uuml;zere </h1> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <div style="line-height: 140%; text-align: left; word-wrap: break-word;"> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">T&uuml;rkiye birka&ccedil; on y1l i&ccedil;inde &ldquo;su fakiri&rdquo; stat&uuml;s&uuml;nde bir &uuml;lke olacak. Uzmanlar uzun s&uuml;redir var olan tehlikeye dikkat &ccedil;ekseler de &ldquo;yetkililerin&rdquo; g&ouml;z&uuml; kula1 kapal1. &Uuml;stelik sadece g&ouml;rmemekle duymamakla da kalm1yorlar&hellip;</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">&nbsp;</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">Mart ay1n1n ikinci haftas1nda Resmi Gazete&rsquo;de Sulak Alanlar1 Koruma y&ouml;netmeliinde iki &ouml;nemli dei_iklik yap1ld1. Dei_ikliklerin ilki sulak alanlar1n korunmas1 kavram1n1 esnetirken, yeni y&ouml;netmelikle birlikte sulak alanlarda yap1la_man1n &ouml;n&uuml; de a&ccedil;1ld1. Oysa &uuml;lke halihaz1rda sulak alanlar1n1 bir bir kaybederken, madencilik faaliyetleri, tar1mda vah_i sulama gibi pek &ccedil;ok nedenle su kaynaklar1 yok oluyor.</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">&nbsp;</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">Uzun y1llar &Ccedil;evre Bakanl11&rsquo;nda Sulak Alanlar ^ube M&uuml;d&uuml;r&uuml; olarak g&ouml;rev yapan Doa Ara_t1rmalar1 Dernei Ba_kan1 Osman Erdem&rsquo;le T&uuml;rkiye&rsquo;nin su politikas1n1, su varl1klar1n1 ve nas1l bir su y&ouml;netimi olmas1n1 gerektiini konu_tuk.</p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <div style="line-height: 140%; text-align: left; word-wrap: break-word;"> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">T&uuml;rkiye birka&ccedil; on y1l i&ccedil;inde &ldquo;su fakiri&rdquo; stat&uuml;s&uuml;nde bir &uuml;lke olacak. Uzmanlar uzun s&uuml;redir var olan tehlikeye dikkat &ccedil;ekseler de &ldquo;yetkililerin&rdquo; g&ouml;z&uuml; kula1 kapal1. &Uuml;stelik sadece g&ouml;rmemekle duymamakla da kalm1yorlar&hellip;</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">&nbsp;</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">Mart ay1n1n ikinci haftas1nda Resmi Gazete&rsquo;de Sulak Alanlar1 Koruma y&ouml;netmeliinde iki &ouml;nemli dei_iklik yap1ld1. Dei_ikliklerin ilki sulak alanlar1n korunmas1 kavram1n1 esnetirken, yeni y&ouml;netmelikle birlikte sulak alanlarda yap1la_man1n &ouml;n&uuml; de a&ccedil;1ld1. Oysa &uuml;lke halihaz1rda sulak alanlar1n1 bir bir kaybederken, madencilik faaliyetleri, tar1mda vah_i sulama gibi pek &ccedil;ok nedenle su kaynaklar1 yok oluyor.</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">&nbsp;</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">Uzun y1llar &Ccedil;evre Bakanl11&rsquo;nda Sulak Alanlar ^ube M&uuml;d&uuml;r&uuml; olarak g&ouml;rev yapan Doa Ara_t1rmalar1 Dernei Ba_kan1 Osman Erdem&rsquo;le T&uuml;rkiye&rsquo;nin su politikas1n1, su varl1klar1n1 ve nas1l bir su y&ouml;netimi olmas1n1 gerektiini konu_tuk.</p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <div style="line-height: 140%; text-align: left; word-wrap: break-word;"> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">T&uuml;rkiye birka&ccedil; on y1l i&ccedil;inde &ldquo;su fakiri&rdquo; stat&uuml;s&uuml;nde bir &uuml;lke olacak. Uzmanlar uzun s&uuml;redir var olan tehlikeye dikkat &ccedil;ekseler de &ldquo;yetkililerin&rdquo; g&ouml;z&uuml; kula1 kapal1. &Uuml;stelik sadece g&ouml;rmemekle duymamakla da kalm1yorlar&hellip;</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">&nbsp;</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">Mart ay1n1n ikinci haftas1nda Resmi Gazete&rsquo;de Sulak Alanlar1 Koruma y&ouml;netmeliinde iki &ouml;nemli dei_iklik yap1ld1. Dei_ikliklerin ilki sulak alanlar1n korunmas1 kavram1n1 esnetirken, yeni y&ouml;netmelikle birlikte sulak alanlarda yap1la_man1n &ouml;n&uuml; de a&ccedil;1ld1. Oysa &uuml;lke halihaz1rda sulak alanlar1n1 bir bir kaybederken, madencilik faaliyetleri, tar1mda vah_i sulama gibi pek &ccedil;ok nedenle su kaynaklar1 yok oluyor.</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">&nbsp;</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">Uzun y1llar &Ccedil;evre Bakanl11&rsquo;nda Sulak Alanlar ^ube M&uuml;d&uuml;r&uuml; olarak g&ouml;rev yapan Doa Ara_t1rmalar1 Dernei Ba_kan1 Osman Erdem&rsquo;le T&uuml;rkiye&rsquo;nin su politikas1n1, su varl1klar1n1 ve nas1l bir su y&ouml;netimi olmas1n1 gerektiini konu_tuk.</p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <div style="line-height: 140%; text-align: left; word-wrap: break-word;"> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">T&uuml;rkiye birka&ccedil; on y1l i&ccedil;inde &ldquo;su fakiri&rdquo; stat&uuml;s&uuml;nde bir &uuml;lke olacak. Uzmanlar uzun s&uuml;redir var olan tehlikeye dikkat &ccedil;ekseler de &ldquo;yetkililerin&rdquo; g&ouml;z&uuml; kula1 kapal1. &Uuml;stelik sadece g&ouml;rmemekle duymamakla da kalm1yorlar&hellip;</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">&nbsp;</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">Mart ay1n1n ikinci haftas1nda Resmi Gazete&rsquo;de Sulak Alanlar1 Koruma y&ouml;netmeliinde iki &ouml;nemli dei_iklik yap1ld1. Dei_ikliklerin ilki sulak alanlar1n korunmas1 kavram1n1 esnetirken, yeni y&ouml;netmelikle birlikte sulak alanlarda yap1la_man1n &ouml;n&uuml; de a&ccedil;1ld1. Oysa &uuml;lke halihaz1rda sulak alanlar1n1 bir bir kaybederken, madencilik faaliyetleri, tar1mda vah_i sulama gibi pek &ccedil;ok nedenle su kaynaklar1 yok oluyor.</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">&nbsp;</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">Uzun y1llar &Ccedil;evre Bakanl11&rsquo;nda Sulak Alanlar ^ube M&uuml;d&uuml;r&uuml; olarak g&ouml;rev yapan Doa Ara_t1rmalar1 Dernei Ba_kan1 Osman Erdem&rsquo;le T&uuml;rkiye&rsquo;nin su politikas1n1, su varl1klar1n1 ve nas1l bir su y&ouml;netimi olmas1n1 gerektiini konu_tuk.</p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <div align="center"> <!--[if mso]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="border-spacing: 0; border-collapse: collapse; mso-table-lspace:0pt; mso-table-rspace:0pt;font-family:georgia,palatino;"><tr><td style="font-family:georgia,palatino;" align="center"><v:roundrect xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" href="https://dogayaguckat.org/2021/06/29/su-krizi-sanilandan-cok-daha-buyuk-turkiye-su-fakiri-ulkeler-arasina-girmek-uzere/" style="height:37px; v-text-anchor:middle; width:130px;" arcsize="11%" stroke="f" fillcolor="#169179"><w:anchorlock/><center style="color:#FFFFFF;font-family:georgia,palatino;"><![endif]--> <a href="https://dogayaguckat.org/2021/06/29/su-krizi-sanilandan-cok-daha-buyuk-turkiye-su-fakiri-ulkeler-arasina-girmek-uzere/" target="_blank" style="box-sizing: border-box;display: inline-block;font-family:georgia,palatino;text-decoration: none;-webkit-text-size-adjust: none;text-align: center;color: #FFFFFF; background-color: #169179; border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; width:auto; max-width:100%; overflow-wrap: break-word; word-break: break-word; word-wrap:break-word; mso-border-alt: none;"> <span style="display:block;padding:10px 20px;line-height:120%;"><span style="font-size: 14px; line-height: 16.8px;">Devam1n1 Oku</span></span> </a> <!--[if mso]></center></v:roundrect></td></tr></table><![endif]--> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <table height="0px" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="border-collapse: collapse;table-layout: fixed;border-spacing: 0;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;vertical-align: top;border-top: 1px solid #BBBBBB;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%"> <tbody> <tr style="vertical-align: top"> <td style="word-break: break-word;border-collapse: collapse !important;vertical-align: top;font-size: 0px;line-height: 0px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%"> <span>&#160;</span> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td style="padding-right: 0px;padding-left: 0px;" align="center"> <a href="https://dogayaguckat.org/2021/06/29/sulak-alan-komisyonlari-nedir-stklarin-komisyonlara-katilmasi-neden-onemli/" target="_blank"> <img align="center" border="0" src="https://s3.amazonaws.com/unroll-images-production/projects%2F5505%2F1624954117198-2.png" alt="Image" title="Image" style="outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;clear: both;display: inline-block !important;border: none;height: auto;float: none;width: 100%;max-width: 600px;" width="600"/> </a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <h1 style="margin: 0px; color: #34495e; line-height: 140%; text-align: center; word-wrap: break-word; font-weight: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 22px;"> Sulak Alan Komisyonlar1 Nedir? STK&rsquo;lar1n Komisyonlara Kat1lmas1 Neden &Ouml;nemli? </h1> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <div style="line-height: 140%; text-align: left; word-wrap: break-word;"> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">Doa korumada yerel savunma kritik &ouml;nem ta_1rken, bununla birlikte doal alanlar i&ccedil;in olu_turulan komisyonlara kat1larak b&ouml;lgeleri temsil etmek, al1nan kararlarda s&ouml;z ve oy hakk1na sahip olmak da olduk&ccedil;a &ouml;nemli. Bu nedenle Mahalli Sulak Alan Komisyonlar1nda &ouml;zellikle yerel sivil toplum kurulu_lar1na &ccedil;ok sorumluluk d&uuml;_&uuml;yor.</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">&nbsp;</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">Yerelde &ccedil;al1_an sivil toplum kurulu_lar1, mahalli sulak alan komisyonlar1na kat1larak sulak alanlarla ilgili &ccedil;al1_malar hakk1nda detayl1 bilgi sahibi olabilir, sulak alanlara bir m&uuml;dahale s&ouml;z konusu olduunda durumdan &ouml;nceden haberdar olduu i&ccedil;in k1sa s&uuml;re i&ccedil;erisinde eyleme ge&ccedil;ebilir. Bununla birlikte STK olarak komisyonlarda oy ve s&ouml;z hakk1na sahip olmak ba_l1 ba_1na alanlarla ilgili verilen kararlar1 etkilemenize de yard1mc1 olacakt1r.</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">&nbsp;</p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <div align="center"> <!--[if mso]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="border-spacing: 0; border-collapse: collapse; mso-table-lspace:0pt; mso-table-rspace:0pt;font-family:georgia,palatino;"><tr><td style="font-family:georgia,palatino;" align="center"><v:roundrect xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" href="https://dogayaguckat.org/2021/06/29/sulak-alan-komisyonlari-nedir-stklarin-komisyonlara-katilmasi-neden-onemli/" style="height:36px; v-text-anchor:middle; width:130px;" arcsize="11%" stroke="f" fillcolor="#169179"><w:anchorlock/><center style="color:#FFFFFF;font-family:georgia,palatino;"><![endif]--> <a href="https://dogayaguckat.org/2021/06/29/sulak-alan-komisyonlari-nedir-stklarin-komisyonlara-katilmasi-neden-onemli/" target="_blank" style="box-sizing: border-box;display: inline-block;font-family:georgia,palatino;text-decoration: none;-webkit-text-size-adjust: none;text-align: center;color: #FFFFFF; background-color: #169179; border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; width:auto; max-width:100%; overflow-wrap: break-word; word-break: break-word; word-wrap:break-word; mso-border-alt: none;"> <span style="display:block;padding:10px 20px;line-height:120%;"><span style="font-size: 14px; line-height: 16.8px;">Devam1n1 Oku</span></span> </a> <!--[if mso]></center></v:roundrect></td></tr></table><![endif]--> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <div class="u-row-container" style="padding: 0px;background-color: transparent"> <div class="u-row" style="Margin: 0 auto;min-width: 320px;max-width: 620px;overflow-wrap: break-word;word-wrap: break-word;word-break: break-word;background-color: transparent;"> <div style="border-collapse: collapse;display: table;width: 100%;background-color: transparent;"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="padding: 0px;background-color: transparent;" align="center"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:620px;"><tr style="background-color: transparent;"><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td align="center" width="620" style="width: 620px;padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;" valign="top"><![endif]--> <div class="u-col u-col-100" style="max-width: 320px;min-width: 620px;display: table-cell;vertical-align: top;"> <div style="width: 100% !important;"> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--><div style="padding: 0px;border-top: 0px solid transparent;border-left: 0px solid transparent;border-right: 0px solid transparent;border-bottom: 0px solid transparent;"><!--<![endif]--> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <table height="0px" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="border-collapse: collapse;table-layout: fixed;border-spacing: 0;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;vertical-align: top;border-top: 1px solid #BBBBBB;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%"> <tbody> <tr style="vertical-align: top"> <td style="word-break: break-word;border-collapse: collapse !important;vertical-align: top;font-size: 0px;line-height: 0px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%"> <span>&#160;</span> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td style="padding-right: 0px;padding-left: 0px;" align="center"> <a href="https://dogayaguckat.org/2021/06/28/sulak-alan-nedir/" target="_blank"> <img align="center" border="0" src="https://s3.amazonaws.com/unroll-images-production/projects%2F5505%2F1624954161104-Ads%C4%B1z+tasar%C4%B1m.png" alt="Image" title="Image" style="outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;clear: both;display: inline-block !important;border: none;height: auto;float: none;width: 100%;max-width: 600px;" width="600"/> </a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <h1 style="margin: 0px; color: #34495e; line-height: 140%; text-align: center; word-wrap: break-word; font-weight: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 22px;"> Sulakalanlar ve bir tasar1m nesnesi olarak &ldquo;doa&rdquo; </h1> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <div style="line-height: 140%; text-align: left; word-wrap: break-word;"> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">Hayat1m1n &ouml;nemli bir b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml; sulakalanlar1n korunmas1yla ilgili &ccedil;al1_malarla ge&ccedil;irdim. &nbsp;&Ccedil;ok _ey &ouml;rendim, &ccedil;ok deerli insanlarla tan1_t1m, muhte_em yerleri gezip g&ouml;rme, inceleme _ans1na kavu_tum. &nbsp;^unu &ouml;rendim ki, hayat1n hi&ccedil;bir alan1nda hi&ccedil;bir sorunun tek ve kat1la_m1_ bir cevab1 yok.</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">&nbsp;</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">Sulakalanlar &uuml;zerinden ilerleyecek olursak, kim, neresinden tutuyorsa, sulakalan o&rsquo;dur.</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">Koskoca bir ekosistem bu kadar basite indirgenebilir mi? Evet&hellip;!</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">&nbsp;</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">Sonu&ccedil; itibariyle ihtiya&ccedil;lar, kurgular, olu_an anlam ve ger&ccedil;ein in_as1d1r olup biten.</p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <div align="center"> <!--[if mso]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="border-spacing: 0; border-collapse: collapse; mso-table-lspace:0pt; mso-table-rspace:0pt;font-family:georgia,palatino;"><tr><td style="font-family:georgia,palatino;" align="center"><v:roundrect xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" href="https://dogayaguckat.org/2021/06/28/sulak-alan-nedir/" style="height:36px; v-text-anchor:middle; width:130px;" arcsize="11%" stroke="f" fillcolor="#169179"><w:anchorlock/><center style="color:#FFFFFF;font-family:georgia,palatino;"><![endif]--> <a href="https://dogayaguckat.org/2021/06/28/sulak-alan-nedir/" target="_blank" style="box-sizing: border-box;display: inline-block;font-family:georgia,palatino;text-decoration: none;-webkit-text-size-adjust: none;text-align: center;color: #FFFFFF; background-color: #169179; border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; width:auto; max-width:100%; overflow-wrap: break-word; word-break: break-word; word-wrap:break-word; mso-border-alt: none;"> <span style="display:block;padding:10px 20px;line-height:120%;"><span style="font-size: 14px; line-height: 16.8px;">Devam1n1 Oku</span></span> </a> <!--[if mso]></center></v:roundrect></td></tr></table><![endif]--> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <table height="0px" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="border-collapse: collapse;table-layout: fixed;border-spacing: 0;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;vertical-align: top;border-top: 1px solid #BBBBBB;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%"> <tbody> <tr style="vertical-align: top"> <td style="word-break: break-word;border-collapse: collapse !important;vertical-align: top;font-size: 0px;line-height: 0px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%"> <span>&#160;</span> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td style="padding-right: 0px;padding-left: 0px;" align="center"> <a href="https://dogayaguckat.org/2021/06/28/bir-savunma-deneyimi-akcay-sulak-alani-yok-olmasin/" target="_blank"> <img align="center" border="0" src="https://s3.amazonaws.com/unroll-images-production/projects%2F5505%2F1624954201529-3.png" alt="Image" title="Image" style="outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;clear: both;display: inline-block !important;border: none;height: auto;float: none;width: 100%;max-width: 600px;" width="600"/> </a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <h1 style="margin: 0px; color: #34495e; line-height: 140%; text-align: center; word-wrap: break-word; font-weight: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 22px;"> Bir Savunma Deneyimi: Ak&ccedil;ay Sulak Alan1 Yok Olmas1n </h1> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <div style="line-height: 140%; text-align: left; word-wrap: break-word;"> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">Ya_ad11m1z yere &ccedil;ok yak1n bir b&ouml;lgeden ge&ccedil;erken u&ccedil;suz bucaks1z sazl1klar1 g&ouml;r&uuml;r ve hi&ccedil; bitmeyen ve birbirinden &ccedil;ok farkl1 ku_ seslerini duyard1m ve dinleyebilmek i&ccedil;in araban1n cam1n1 a&ccedil;1p yava_&ccedil;a oradan ge&ccedil;erek Ak&ccedil;ay&rsquo;dan Edremit&rsquo;e giderdim. S&ouml;z&uuml;n&uuml; ettiim bu alan Ak&ccedil;ay Sazl11..</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">&nbsp;</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">Ancak buras1 uzun bir s&uuml;redir Bal1kesir B&uuml;y&uuml;k_ehir Belediyesi(BBB)&rsquo;nin &ccedil;al1_malar1 nedeniyle tehlike alt1nda. Size hem alan1n hikayesini hem de sulak alan1 korumak i&ccedil;in &ccedil;1kt11m1z yoldaki deneyimlerimizi anlatmak istiyorum. &Ouml;nce ba_tan ba_layay1m&hellip;</p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <div align="center"> <!--[if mso]><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="border-spacing: 0; border-collapse: collapse; mso-table-lspace:0pt; mso-table-rspace:0pt;font-family:georgia,palatino;"><tr><td style="font-family:georgia,palatino;" align="center"><v:roundrect xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" href="https://dogayaguckat.org/2021/06/28/bir-savunma-deneyimi-akcay-sulak-alani-yok-olmasin/" style="height:36px; v-text-anchor:middle; width:130px;" arcsize="11%" stroke="f" fillcolor="#169179"><w:anchorlock/><center style="color:#FFFFFF;font-family:georgia,palatino;"><![endif]--> <a href="https://dogayaguckat.org/2021/06/28/bir-savunma-deneyimi-akcay-sulak-alani-yok-olmasin/" target="_blank" style="box-sizing: border-box;display: inline-block;font-family:georgia,palatino;text-decoration: none;-webkit-text-size-adjust: none;text-align: center;color: #FFFFFF; background-color: #169179; border-radius: 4px;-webkit-border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; width:auto; max-width:100%; overflow-wrap: break-word; word-break: break-word; word-wrap:break-word; mso-border-alt: none;"> <span style="display:block;padding:10px 20px;line-height:120%;"><span style="font-size: 14px; line-height: 16.8px;">Devam1n1 Oku</span></span> </a> <!--[if mso]></center></v:roundrect></td></tr></table><![endif]--> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <table height="0px" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="border-collapse: collapse;table-layout: fixed;border-spacing: 0;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;vertical-align: top;border-top: 1px solid #BBBBBB;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%"> <tbody> <tr style="vertical-align: top"> <td style="word-break: break-word;border-collapse: collapse !important;vertical-align: top;font-size: 0px;line-height: 0px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%"> <span>&#160;</span> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td style="padding-right: 0px;padding-left: 0px;" align="center"> <a href="https://www.change.org/p/y%C3%BCzlerce-canl%C4%B1-t%C3%BCr%C3%BCne-ev-sahipli%C4%9Fi-yapan-ak%C3%A7ay-sulak-alan%C4%B1-yok-olmak-%C3%BCzere-hafriyat-sahas%C4%B1-olmaktan-%C3%A7%C4%B1kart%C4%B1ls%C4%B1n-ak%C3%A7aysulakalan%C4%B1yokolmas%C4%B1n-balikesirbld" target="_blank"> <img align="center" border="0" src="https://s3.amazonaws.com/unroll-images-production/projects%2F5505%2F1624958017933-aka%CC%81ay-changeorg-3.png" alt="Image" title="Image" style="outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;clear: both;display: inline-block !important;border: none;height: auto;float: none;width: 100%;max-width: 600px;" width="600"/> </a> </td> </tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <h1 style="margin: 0px; color: #34495e; line-height: 140%; text-align: center; word-wrap: break-word; font-weight: normal; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 22px;"> Y&uuml;zlerce Canl1 T&uuml;r&uuml;ne Ev Sahiplii Yapan <br />Ak&ccedil;ay Sulak Alan1 Yok Olmas1n </h1> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <div style="line-height: 140%; text-align: left; word-wrap: break-word;"> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">Ak&ccedil;ay Sulak Alan1; sazl1klar, sulak &ccedil;ay1rl1klar, a&ccedil;1k su y&uuml;zeyleri ve kumul habitatlar1yla dei_ik t&uuml;rden canl1 gruplar1n1n bar1nmas1na, beslenmesine ve &uuml;remesine uygun ortama sahip. Ancak bu &ouml;nemli ekosistem, ka&ccedil;ak yap1la_ma, imar tehlikesi, su kaynaklar1 civar1nda ger&ccedil;ekle_tirilen madencilik faaliyetleri, Edremit &Ccedil;ay1 ve Kad1nc1k Deresi yak1nlar1nda yer alan &ccedil;e_itli tesislerin at1k sular1 nedeniyle kirlilik tehdidi alt1nda iken Bal1kesir B&uuml;y&uuml;k_ehir Belediyesi de bu alan1 kentin hafriyat depolama alan1 olarak kullan1ma a&ccedil;t1. </p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">&nbsp;</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%;">Y&uuml;zlerce ku_ t&uuml;r&uuml;ne, nesli kritik derecede tehlike alt1nda olan y1lan bal1klar1na ve y&uuml;zlerce bitki t&uuml;r&uuml;ne ev sahiplii yapan Ak&ccedil;ay Sulak Alan1n1 savunmak i&ccedil;in sen de <a href="https://www.change.org/p/y%C3%BCzlerce-canl%C4%B1-t%C3%BCr%C3%BCne-ev-sahipli%C4%9Fi-yapan-ak%C3%A7ay-sulak-alan%C4%B1-yok-olmak-%C3%BCzere-hafriyat-sahas%C4%B1-olmaktan-%C3%A7%C4%B1kart%C4%B1ls%C4%B1n-ak%C3%A7aysulakalan%C4%B1yokolmas%C4%B1n-balikesirbld" target="_blank" rel="noopener">kampanyay1 imzala,</a> payla_!</p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <table height="0px" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="border-collapse: collapse;table-layout: fixed;border-spacing: 0;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;vertical-align: top;border-top: 1px solid #BBBBBB;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%"> <tbody> <tr style="vertical-align: top"> <td style="word-break: break-word;border-collapse: collapse !important;vertical-align: top;font-size: 0px;line-height: 0px;mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%"> <span>&#160;</span> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <div style="line-height: 140%; text-align: left; word-wrap: break-word;"> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%; text-align: center;">Doaya G&uuml;&ccedil; Kat</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%; text-align: center;">K&uuml;lt&uuml;r Mahallesi Cemre Sokak</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%; text-align: center;">No:9 &Ccedil;ankaya- Ankara</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%; text-align: center;">(0312) 432 25 67 &nbsp;</p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%; text-align: center;"><a href="mailto:info@dogayaguckat.org" target="_blank" rel="noopener">info@dogayaguckat.org</a></p> <p style="font-size: 14px; line-height: 140%; text-align: center;"><a href="https://dogayaguckat.org" target="_blank" rel="noopener">www.dogayaguckat.org</a></p> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <table style="font-family:georgia,palatino;" role="presentation" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="0"> <tbody> <tr> <td style="overflow-wrap:break-word;word-break:break-word;padding:10px;font-family:georgia,palatino;" align="left"> <div align="center"> <div style="display: table; max-width:184px;"> <!--[if (mso)|(IE)]><table width="184" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr><td style="border-collapse:collapse;" align="center"><table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="border-collapse:collapse; mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt; width:184px;"><tr><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 5px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="32" height="32" style="border-collapse: collapse;table-layout: fixed;border-spacing: 0;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;vertical-align: top;margin-right: 5px"> <tbody><tr style="vertical-align: top"><td align="left" valign="middle" style="word-break: break-word;border-collapse: collapse !important;vertical-align: top"> <a href="https://www.facebook.com/dogayaguckat1" title="Facebook" target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/facebook.png" alt="Facebook" title="Facebook" width="32" style="outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;clear: both;display: block !important;border: none;height: auto;float: none;max-width: 32px !important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 5px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="32" height="32" style="border-collapse: collapse;table-layout: fixed;border-spacing: 0;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;vertical-align: top;margin-right: 5px"> <tbody><tr style="vertical-align: top"><td align="left" valign="middle" style="word-break: break-word;border-collapse: collapse !important;vertical-align: top"> <a href="https://twitter.com/dogayaguckat" title="Twitter" target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/twitter.png" alt="Twitter" title="Twitter" width="32" style="outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;clear: both;display: block !important;border: none;height: auto;float: none;max-width: 32px !important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 5px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="32" height="32" style="border-collapse: collapse;table-layout: fixed;border-spacing: 0;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;vertical-align: top;margin-right: 5px"> <tbody><tr style="vertical-align: top"><td align="left" valign="middle" style="word-break: break-word;border-collapse: collapse !important;vertical-align: top"> <a href="https://api.whatsapp.com/send/?phone=905525815110&text&app_absent=0" title="WhatsApp" target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/whatsapp.png" alt="WhatsApp" title="WhatsApp" width="32" style="outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;clear: both;display: block !important;border: none;height: auto;float: none;max-width: 32px !important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 5px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="32" height="32" style="border-collapse: collapse;table-layout: fixed;border-spacing: 0;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;vertical-align: top;margin-right: 5px"> <tbody><tr style="vertical-align: top"><td align="left" valign="middle" style="word-break: break-word;border-collapse: collapse !important;vertical-align: top"> <a href="https://www.instagram.com/dogayaguckat/" title="Instagram" target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/instagram.png" alt="Instagram" title="Instagram" width="32" style="outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;clear: both;display: block !important;border: none;height: auto;float: none;max-width: 32px !important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]><td width="32" style="width:32px; padding-right: 0px;" valign="top"><![endif]--> <table align="left" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="32" height="32" style="border-collapse: collapse;table-layout: fixed;border-spacing: 0;mso-table-lspace: 0pt;mso-table-rspace: 0pt;vertical-align: top;margin-right: 0px"> <tbody><tr style="vertical-align: top"><td align="left" valign="middle" style="word-break: break-word;border-collapse: collapse !important;vertical-align: top"> <a href="https://t.me/dogayaguckat" title="Telegram" target="_blank"> <img src="https://cdn.tools.unlayer.com/social/icons/circle/telegram.png" alt="Telegram" title="Telegram" width="32" style="outline: none;text-decoration: none;-ms-interpolation-mode: bicubic;clear: both;display: block !important;border: none;height: auto;float: none;max-width: 32px !important"> </a> </td></tr> </tbody></table> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if (!mso)&(!IE)]><!--></div><!--<![endif]--> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td><![endif]--> <!--[if (mso)|(IE)]></tr></table></td></tr></table><![endif]--> </div> </div> </div> <!--[if (mso)|(IE)]></td></tr></table><![endif]--> </td> </tr> </tbody> </table> <!--[if mso]></div><![endif]--> <!--[if IE]></div><![endif]--> </body> </html>